info

 

Als eerste.
Niet iedereen spreekt Fries en ook niet iedereen verstaat Fries en zeker niet iedereen kan Fries lezen.
Vandaar even een toelichting met betrekking tot de naam van de vereniging:
Wynpûst
uit te spreken als Wienpoest
Dit betekent in het Nederlands:
Windstoot
Wie zijn we?
Vliegervereniging Wynpûst is een club met fanatieke vliegeraar/-sters van zowel éénlijns vliegers (siervliegers) alsook bestuurbare vliegers (stuntvliegers).
Op woensdag 10 juni 1992 is de vereniging officieel opgericht en heeft nu ±100 leden.
De doelstelling van de vereniging is o.a. de vliegeraar/-ster informatie te geven over waar men om moet denken als hij of zij gaat vliegeren (veiligheid en milieu) maar ook over het maken van vliegers etc.
De vereniging geeft, op verzoek, demonstraties in andere plaatsen en worden vliegerfeesten van andere clubs bezocht en natuurlijk niet te vergeten het organiseren van het jaarlijkse vliegerfeest van vliegervereniging Wynpûst zelf het eerste weekend van september.
Ook organiseert de vereniging avonden voor de leden om, onder deskundige leiding, zelf vliegers te bouwen.
Dat betreft niet alleen de Europese-/ Amerikaanse maar ook de Japanse- en Indische vechtvliegers.
Voor de rest kan er ook altijd op het eigen vliegerveld worden gevliegerd.
Wilt U verder nog informatie over bijvoorbeeld het materiaal voor de vliegers en andere activiteiten, neem dan eens contact op met de vereniging.

Tevens verschijnt 4x per jaar (Maart, Juni, September en December) ons clubblad
Flean Freon
kopij kunt u inleveren bij de redactie of via onderstaande email adressen.
Geert Postma
Henk Boelens
Voor vragen en inlichtingen kunt u zich wenden tot onderstaande email adres.
Henk Boelens

Lid worden?
print dan het document waar onderstaande link naar verwijst en stuur deze ondertekend naar het adres dat op de brief staat.
aanmelden.pdf

Contributie 15,00 Euro per jaar
Opzegging lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december bij de penningmeester.

het bestuur

P.K. Hoekstra

Voorzitter

G. Hofstee

Penningmeester

Vacature

Secretaris

H. Boelens

P.R.

H. Breedland

Algemeenlid

H. Landlust

Algemeenlid

H. Wijbenga

Algemeenlid

Vacature

Algemeenlid

contacten

webmaster

 

Voor op en aanmerkingen neem dan
contact op met de webmaster.

vliegerdemo's & workshops

 

Voor vliegerdemo's, workshops neem dan
contact op met de club.

bestuur

 

Voor algemene vragen neem dan
contact op met het bestuur.

Volg ons ook op